Lina Selander, Around the Cave of the Double Tombs (stillbild från film), 2010 © Lina Selander. Text i samarbete med Fredrik Ehlin och Oscar Mangione.
Exposition
Gratuit
Vidéo

Moment Lina Selander

-

Moderna Museet
Skeppsholmen
103 27 Stockholm
Suède

Comment s'y rendre ?

Lina Selander är en av Sveriges mest nyskapande konstnärer inom rörlig bild. Hennes filmer och installationer tar ofta sin utgångspunkt i historiska brytpunkter. Ett system eller en fysisk plats kollapsar och något nytt tar form; den analoga filmens berättande gentemot den digitala, ett politiskt eller ekonomiskt systems rämnande ned i ett annat. Verken återkommer till frågor om bilden som minne, avtryck och representation.

Lina Selanders filmer och installationer kan förstås som kompositioner eller tankemodeller, där idéer och förhållanden viktas och prövas. Det kan handla om relationen mellan minne och perception, fotografi och film eller språk och bild. Filmernas precisa, rytmiserade klippning och ljudsättning skapar sin egen tidslighet och sitt eget starka inre tryck. Selanders verk återkommer till en fascination inför de fenomen och teknologier som möjliggjort bild, och på så vis låtit historien dokumenteras.