©elkeandreasboon
Exposition
Gratuit
Dessin
Photographie
Installation

NO PAIN NO GAIN curator Stef Van Bellingen Elke Andreas Boon

-

Light Cube Art Gallery
St. Martensstraat 12
9600 Ronse
Belgique

Comment s'y rendre ?

Traditie, opvoeding of conditionering zijn thema’s die Elke Andreas Boon binnen haar oeuvre in relatie brengt met identiteitsvorming. Ze reveleert de fysieke ruimte en het emotionele frame van het individu en zoekt naar de plaats die perfectie, verhevenheid en schoonheid hierbij kunnen innemen. Het verlangen naar het absolute brengt echter onherroepelijk pijn met zich mee. In deze tentoonstelling focust ze op het spanningsveld tussen perfectie en trauma.
‘No pain, no gain’ is een uitdrukking uit de wereld van de ‘bodybuilding’ en verwijst naar de ‘winst’ die men maakt door de stelselmatige (vaak pijnlijke) herhaling van oefeningen. De vraag die ze stelt is echter nog fundamenteler en gaat terug op primaire situaties waarin structuren, zoals het spel, fungeren als een gietvorm die de mens kneden tot een bepaalde gedragsvorm of identiteit. In deze complexe verwevenheid bestaan de eindppunten voor de kunstenaar niet uit perfectie of mislukking maar in de groei naar bewustzijn, vrijheid