Mesa Canyon Sedona,1994

Aquarelle

38x55

 

© Atelier Adolphe Deville
Aquarelle